Nieuwsbrief 2

Beste medeparochianen,

Tussen Pasen en Pinksteren. Daar zijn we inmiddels aanbeland. De klok blijft tikken zoals altijd. Iedere dag komt de zon op in de ochtend op en gaat in de avond onder. Wel of geen Corona. Voor ons als mensen is dat wel iets anders. Corona heeft een hele grote invloed op ons dagelijks leven. Voor ieder op z’n eigen manier: alleen of in kleine kring, weinig contact met anderen. Heel beperkt in vele opzichten. Voor iedereen heel veel impact. Niemand uitgezonderd.
Daarom sturen we u iedere week een nieuwsbrief met het evangelie en bezinning van de komende zondag en eventuele mededelingen.

Hieronder volgen nog enkele mededelingen:

  1. Bijdrage voor het onderhoud van de kerk en de pastorale voortgang

Normaal ontvangt de geloofsgemeenschap elke zondag uit de collecten een bijdrage voor de voortgang van de gemeenschap. Doordat we geen vieringen hebben, lopen we deze inkomsten mis, terwijl veel kosten blijven doorlopen. Te denken aan onderhoud gebouwen, salarissen van de voorgangers, kosten erediensten en in deze tijd de digitale ondersteuning van de vieringen.

U kunt uw eventuele  bijdrage die u gewoon bent te geven ook overmaken via rekening NL81RABO0332854000  t.n.v. St. Jan de Doper-Kockengen

  1. Uitzending via RTV Stichtse Vecht op 10 mei a.s.

Als u de eucharistievieringen vanuit de H. Hartkerk uit Maarssen via RTV Stichtse Vecht volgt, heeft u kunnen zien dat voorafgaand aan de vieringen een kwartier in het kader van “geloofsverbinding” uitgezonden wordt.

Het is de bedoeling dat, tussen Pasen en Pinksteren, iedere geloofsgemeenschap aan de beurt komt.

Kockengen mag op 10 mei deze uitzending verzorgen.
Omdat mei Mariamaand is en Maria de patrones van onze geloofsgemeenschap is, willen we hier aandacht aan gaan geven.
Heeft u een idee ? Geef dit even door aan het secretariaat.

Er wordt momenteel ook bekeken of acolieten, lectoren, of zangers uit andere geloofsgemeenschappen deel kunnen nemen in de vieringen in Maarssen.

  1. Hulp nodig ?

Indien u zelf een probleem hebt aangaande de coronacrisissituatie, of weet van iemand, dan kunt u het secretariaat bellen op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, tel 241207 of mailen. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met een van de locatieraadsleden.

 Met vriendelijke groet,
R.K. geloofsgemeenschap Kockengen

Thea Segers en Wil Hilhorst

Bijlage

Nieuwsbrief-2-17-april-2020.docx-DEF