Nieuwsbrief 9

Beste medeparochianen,

Afgelopen maandag, 2e Pinksterdag, hebben we weer een eerste viering in onze kerk gehad. De kerk was lang niet vol met 17 parochianen, maar dat mocht natuurlijk ook niet. Het was een zinvolle viering waarin Jos van Os voorging. Hij bracht op een goede manier de afgelopen periode onder woorden en een voorzichtige blik naar de toekomst, alsmede lezingen en andere teksten, waarvoor dank. Ook Richard bedankt voor de muziek en Gert voor het kosteren.
En na de viering lag er op de schaal achterin de kerk zeker meer, als de laatste collecte in een volle kerk….

MEDEDELINGEN

Met ingang van 14 juni 2020 heeft het pastoraal team een rooster kunnen maken voor de gehele parochie. Wat dit voor onze geloofsgemeenschap betekent ziet u in onderstaand schema:

ROOSTER VANAF 14 JUNI 2020 TOT EN MET 16 AUGUSTUS 2020

DATUMSOORT ZONDAGTIJDVIERINGVOORGANGER
zondag 14 juni 2020sacramentsdag9.00gebeds-vieringJos van Os
zondag 21 juni 202012de zondag d.h.jaar A9.00eucharistiepastor Schyns
zondag 28 juni 202013de zondag d.h.jaar A9.00gebeds-vieringZr. Monica
zondag 5 juli 202014de zondag d.h.jaar A9.00eucharistieMgr. Woorts
zondag 12 juli 202015de zondag d.h.jaar A9.00gebeds-vieringJos van Os
zondag 19 juli 202016de zondag d.h.jaar A9.00gebeds-vieringeigen werkgroep
zondag 26 juli 202017de zondag d.h.jaar A9.00eucharistiefather Dave
zondag 2 aug. 2020   118de zondag d.h.jaar A9.00gebeds-vieringZr. Monica
zondag 9 aug. 202019de zondag d.h.jaar A9.00gebeds-vieringJos van Os
zaterdag 15 aug. 2020Maria Tenhemel-opneming19.00eucharistieMgr. Woorts

In alle vieringen dient u zich aan de aanwijzingen en voorschriften m.b.t. corona te houden. Belangrijkste is om thuis te blijven als u niet geheel fit bent.

De aanvangstijd van onze vieringen is naar 9.00 uur gegaan. Dit om mogelijk te maken dat de voorganger om 10.30 uur ook nog in een andere geloofsgemeenschap voor kan gaan.

Zondag 7 juni 2020 
Zondag van de Heilige Drievuldigheid

Voor deze zondag is er geen voorganger beschikbaar en is er dus geen viering. De kerk is wél open van 15.00 – 16.00 uur voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje in de Mariakapel.

Van het feest van de Drie-eenheid, dat wij a.s. zondag vieren, liggen de meesten van ons niet wakker.
‘Drie-eenheid’ is een woord waarbij we ons weinig kunnen voorstellen, en dat ons nauwelijks kan inspireren.
En toch is dit Godsmysterie intens verweven met ons gebeds- en geloofsleven.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest …
Het kruisteken is geen ingewikkelde theologisch formule, maar uitdrukking van een levende geloofservaring dat God niet in één naam te noemen is.
Drievuldigheidszondag is het feest van Gods veelzijdige aanwezigheid.
Christenen belijden in drie namen dat God de oorsprong is van alles (Vader), zich in een mens bijzonder heeft laten kennen (Zoon) en nog altijd ervaarbaar is in het goede dat gebeurt (Geest).
Onze God wil immers nabij zijn bij allen die gedoopt werden in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Alle goede dingen in drieën.

Gedicht van de week

Parochianen, Parochianen
let een beetje op elkaar

houd afstand
maar ook oog voor elkaar

kijk een beetje om
kijk een beetje uit

kijk een beetje naar elkaar om
kijk een beetje naar elkaar uit

houd afstand
en daardoor juist
oog voor elkaar

Uitzending via RTV Stichtse Vecht

U kunt de eucharistievieringen vanuit de H. Hartkerk op zondag vanuit uit Maarssen via RTV Stichtse Vecht volgen  (KPN kanaal 1332 en Ziggo kanaal 44)
Er wordt om 10.00 uur, een kwartier in het kader van “geloofsverbinding” uitgezonden. Op 10 mei hebben wij dit  als geloofsgemeenschap ingevuld. Gemist?  
Terug te vinden via https://youtu.be/L6HO8Btu4Rs

In de bijlage vindt u het misboekje hetgeen in Maarssen gebruikt wordt aanstaande zondag. Deze viering begint om 10.00 uur. en dan is  pastor Schyns de voorganger. Ook in de bijlage de negende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet

Thea Segers en Wil Hilhorst 

Bijlagen

nieuwsbrief-9-5-JUNI-2020

07-06-2020-H.-Drieeenheid