Red Wednesday

#RedWednesday viel dit jaar op woensdag 24 november. ‘Kerk in Nood’ vraagt op deze dag aandacht voor de vrijheid van alle mensen – in het bijzonder de zwaar vervolgde groep Christenen – om te geloven wat zij willen. Onder andere door (kerk-)gebouwen rood aan te lichten tonen we ons solidair met mensen die om hun geloof worden vervolgd. 

Verlichting en foto: Ruud van Leeuwen

Ook dit jaar heeft onze kerk, op initiatief van Ruud Kwakkenbos en Richard Oostveen, meegedaan aan deze actie. Ruud van Leeuwen zorgde ervoor dat de kerk weer prachtig in het rode licht stond, als roep om godsdienstvrijheid en teken van betrokkenheid bij onze vervolgde broeders en -zusters.

De vervolging van gelovigen neemt namelijk wereldwijd toe. Vooral christelijke minderheden zijn relatief vaak het slachtoffer van onverdraagzaamheid, discriminatie en vervolging. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse landen op hen gemunt.