Extra Kerstcollecte succesvol

De extra collecte met Kerstmis voor een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe heeft het mooie bedrag van bijna € 400 opgebracht!

Met de opbrengst van de Kerstcollecte voor de Adventsactie 2021 dragen wij bij aan de restauratie van een verouderd en vervallen opvanghuis voor zwangere vrouwen in een plattelandsgebied in Zimbabwe.
In deze regio sterven relatief veel pasgeboren kinderen en hun moeders rond de bevalling. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek. Het verzorgingsgebied van deze kliniek is groot, er is weinig vervoer beschikbaar en de wegen zijn slecht begaanbaar. Vrouwen kunnen daarom niet wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan.
Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang.

Het opgehaalde bedrag wordt levert een bijdrage aan het installeren van zonnepanelen, het opleiden van 15 lokale verpleegkundigen op het gebied van geboortezorg, zuigelingen- en kleuterzorg en 30 ouderparen in de zorg voor baby’s en peuters, en het trainen van vrouwen op het gebied van moeder- en kindzorg.