Nieuwsbrief 1

Beste medeparochianen,

Deze mail wordt aan alle parochianen verstuurd waarvan, op het parochiesecretariaat, het emailadres bekend is.

We leven momenteel in een bijzondere tijd. We moeten afstand houden, terwijl we in deze crisis rondom het coronavirus elkaar juist nabij zouden willen zijn. De kerk is al weken gesloten; dit is nog nooit gebeurd.
Dit toont wel de ernst van de situatie aan.

De Goede Week en het Hoogfeest van Pasen , het komende weekend, zal ook anders zijn dan normaal. Geen gezamenlijke vieringen of Paaswake in onze eigen Mariakerk, in deze voor ons geloof zo belangrijke tijd.

Fijn is het wel dat we via RTV Stichtse Vecht, K.P.N. kanaal 1332 en Ziggo kanaal 44, de vieringen kunnen volgen vanuit de Heilig Hartkerk te Maarssen.

De vieringen in Mijdrecht zijn te volgen via www.kerkomroep.nl.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vieringen die de komende dagen in Maarssen en Mijdrecht gehouden worden:       

Maarssen:   Witte Donderdag                          9 april                      19.00 uur                         Goede Vrijdag, Kruisweg             10 april                     15.00 uur
                        Goede Vrijdag, Lijdensviering   10 april                     19.00 uur
                       Paaswake, zaterdag                      11 april                      21.00 uur
                        1e Paasdag, zondag                       12 april                      10.15 uur
                        2e Paasdag, maandag                   13 april                     10.00 uur

Mijdrecht:  Witte Donderdag                           9 april                      19.00 uur
                        Goede Vrijdag Lijdensviering     10 april                     19.00 uur
                        Paaswake, zaterdag                      11 april                     21.00 uur
                        1e Paasdag, zondag                       12 april                       9.00 uur
                        2e Paasdag, maandag                   13 april                       9.00 uur

Om eventueel  mee te kunnen lezen tijdens de vieringen, treft u in de bijlage, de teksten van de vieringen van de Goede Week en Pasen aan, zoals die in Maarssen gehouden en uitgezonden worden.

Een kleine bezinning naar aanleiding van de evangelieverhalen:
Zodra het eerste moment van ontsteltenis en verrassing voorbij is, hebben de vrouwen niet veel tijd nodig om te geloven. Zij herinneren zich nog de woorden waarmee Jezus voorspeld had wat nu hier gebeurd is. Zij spoedden zich naar de apostelen om de blijde boodschap over te brengen.
Deze geloven echter niet. Het lijkt hun allemaal oudevrouwenpraat. Dit is niet te verwonderen. Een eerste moment van verrassing in twijfel was nodig. Hun hart kan niet vooruitlopen op de tekenen. Bij beetjes, bij iedere verschijning van Jezus aan de apostelen, alleen of in de groep, zullen zij zich de een na de ander neerleggen bij deze nieuwe overtuiging: de man waarvan men dacht dat hij gestorven was, is weer springlevend, meer levend dan hij het ooit was dan toen hij nog in hun midden verkeerde.

ZALIG PASEN !

Bijlage

8-4-2020-Boekje-Pasen-2020-PDF