Nieuwsbrief 5

Beste medeparochianen,

Nieuwsbrief nr. 5  en het liturgieboekje voor a.s. zondag vind u in de bijlage. Ruim 7 weken “intelligente lock-down” zitten er op. De getallen betreffende ziekenhuisopnames, intensive-care bezetting en gestorvenen als gevolg van corona lopen gelukkig terug.

Maar we zijn er nog niet ! Laten we proberen een tweede uitbraak te voorkomen, door ons aan de maatregelen te houden. Hoe moeilijk dit voor een aantal mensen, om welke reden dan ook, is.

Laten we hopen en bidden dat we het ergste gehad hebben en dat de inwoners van ons mooie dorp en de parochianen in onze geloofsgemeenschap gespaard blijven voor dit ongrijpbare virus.
Misschien komt er dan ook weer een mogelijkheid  om samen, in een aangepaste vorm, te kunnen vieren in onze kerk.

Tot die tijd ontvangt u wekelijks op vrijdag onze Nieuwsbrief.

Mededelingen

Meimaand Mariamaand

Anna van Dinther heeft aangeboden om  in de maand mei, iedere week een stukje te schrijven over het leven van Maria.
Dit aan de hand van een stukje Bijbeltekst. Maria heeft vreugdevolle tijden meegemaakt met Jezus maar ook diepe dalen.
Wat heeft dit voor haar leven betekent en nu nog steeds voor ons?
In de bijlage, bij de nieuwsbrief, vindt u Anna’s 2e bijdrage. Van harte aanbevolen.

Heeft u ook een opmerking, nieuwtje, tekst of iets wat u wilt delen met de andere parochianen?
Neem contact op met ons. Dit zou mooi zijn.

Uitzending via RTV Stichtse Vecht op 10 mei 2020

Als u de eucharistievieringen vanuit de H. Hartkerk op zondag vanuit uit Maarssen via RTV Stichtse Vecht volgt, heeft u kunnen zien dat voorafgaand aan de vieringen een kwartier in het kader van “geloofsverbinding” uitgezonden wordt. (RTV Stichtse Vecht kanaal 1332 KPN en Ziggo kanaal 44)

In de bijlage vindt u het misboekje wat in Maarssen gebruikt wordt aanstaande zondag.

Het is de bedoeling dat, tussen Pasen en Pinksteren, iedere geloofsgemeenschap aan de beurt komt. Kockengen mag a.s. zondag op 10 mei deze uitzending verzorgen, die om 10.00 uur uitgezonden wordt.
Hiervoor zijn zaterdag 2 mei de opnamen in onze kerk gemaakt. Er komt best heel wat bij kijken om zo’n uitzending te maken.
Fijn om te zien dat Hans de Kruijff en Robert Scholten uit Maarssen er zoveel tijd in steken om ook de andere geloofsgemeenschappen aan het woord te laten komen. Robert Scholten neemt alles op en monteert, “knipt en plakt,” tot er een uitzending van een kwartier ontstaat.
Omdat mei Mariamaand is en Maria de patrones van onze geloofsgemeenschap is, hebben we hier aandacht aan gegeven. We zijn benieuwd.

a.s. Zondag 10 mei gaat Mgr. Woorts voor en is Hans van Loenhoud de lector in de eucharistieviering in Maarssen,  die begint als de uitzending vanuit onze kerk afgelopen is.

Mariaviering

Woensdag 13 mei wordt er om 19.00 uur een Mariaviering vanuit de H. Hartkerk te Maarssen uitgezonden, via RTV St. Vecht.

Bellijn

Er worden regelmatig parochianen gebeld om te horen hoe het met hen gaat in deze coronatijd.
U kunt daar ook aan bijdragen, door b.v. het initiatief te nemen om per dag 2 andere mensen te bellen.
Het geeft u zeker een goed gevoel om eens met anderen te praten. Van harte aanbevolen.

Hulp nodig?

Indien u zelf een probleem hebt aangaande de coronacrisissituatie, of weet van iemand, dan kunt u het secretariaat bellen op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, tel. 241207 of mailen. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met een van de locatieraadsleden.

Een stukje tekst, om u een steuntje in de rug te geven:

Wat er in je leven ook gebeurt
En hoe vaak je ook huilt of treurt
Er is altijd wel iets, al is het maar klein
Om zomaar dankbaar voor te zijn

En al zie je dat soms even niet
Omdat je worstelt met verdriet
Blijf toch steeds opnieuw proberen
Om die kleine dingen te waarderen

Houd je vast aan alle mooie zaken
Die je hart positief kunnen raken
Waardoor je zomaar sterker staat
Zelfs als het eventjes niet gaat 

HET LAATSTE NIEUWS

Onderstaand naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte van afgelopen woensdag 6 mei:
Zoals het er nu op lijkt mogen er vanaf 1 juni 30 mensen in de kerk en vanaf 1 juli 100, mits 1.5 meter van elkaar.
Volgende week gaan we hiermee aan de slag over wat praktisch mogelijk is en hoe te organiseren.

Met vriendelijke groet

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming

Thea Segers en Wil Hilhorst

Bijlagen

Nieuwsbrief-5-8-mei-2020

10-05-2020-5e-zondag-na-Pasen-0-2