Avondvieringen voorlopig niet toegestaan

De bisschoppen hebben in verband met de coronapandemie besloten om voorlopig alleen vieringen en andere kerkelijke activiteiten (met uitzondering van online activiteiten) tussen 05:00 en 17:00 toe te staan.
Lees hier het betreffende bericht. Pastoor Den Hartog heeft in een aparte brief toegelicht wat dat betekent voor onze parochie.