Corona-protocol

Vanaf 5 juni 2021 hebben de bisschoppen een aantal corona-maatregelen versoepeld.

Het bisschoppelijk protocol voor het bijwonen van de vieringen blijft wel van kracht. De belangrijkste punten vatten we hier voor u samen:

 • We hebben met de 1,5 m maatregel maximaal 38 plaatsen in onze kerk beschikbaar. Daarvan zijn 30 plaatsen voor 2 huisgenoten.
 • Het totaal aantal bezoekers is nu gesteld op 50. Wie een viering wil bijwonen, moet zich aanmelden; liefst vooraf maar het kan ook bij binnenkomst.
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst en vertrek. Zodra u op uw plaats zit, mag het mondkapje af.
 • U wordt door een gastheer/gastvrouw (indien nodig) begeleid naar uw plaats; een kerkboekje ligt al voor u klaar.
 • Voor, tijdens en na de viering wordt er in de kerk door de kerkgangers niet gezongen (wel kan het koor zingen).
 • Als u te communie wilt gaan, kunt u op onze aanwijzing via het linker gangpad naar voren komen. Het desinfecteren is niet meer nodig. U ontvangt de communie op uw hand. Loop daarna via het andere gangpad weer naar uw plaats. Denk eraan de 1,5 meter afstand te bewaren.  
 • Na afloop van de viering graag blijven zitten, totdat u op onze aanwijzing de kerk kunt verlaten. Neem uw kerkboekje mee naar huis.
 • Bij de uitgang van de kerk staat de collecteschaal en het busje voor het boekjesgeld.

Natuurlijk blijven de basisregels ook van kracht:

 • Blijft thuis als u verkoudheidsklachten en/of verhoging hebt.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten, gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels, op het werk en dus ook in de kerk en op het pastoor Schwenkplein. Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook bij het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel, is afstand houden niet nodig.
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.