Nieuwsbrief 8

Beste parochianen.

Dit is al weer de 8e Nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap in coronatijd.
Wat is er veel gebeurd in deze periode. Een “intelligente lock-down,”
met scholensluiting, veel thuiswerken enz., waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid diende te nemen.
Nu de maatschappij geleidelijk weer meer op gang komt, blijft die eigen verantwoordelijkheid misschien nog wel belangrijker dan de afgelopen tijd.
Ook in onze geloofsgemeenschap is veel gebeurd. Gelukkig hebben we niet te maken gekregen met corona overledenen!

De vastentijd en Paastijd, Hemelvaart en Pinksteren, eigenlijk de belangrijkste perioden in het kerkelijk jaar, hebben we  “thuis voor de buis” moeten vieren. Toch een heel ander gevoel als wanneer we met medeparochianen in onze kerk samen zouden zijn geweest.
Daarom zijn we blij dat we met ingang van maandag 1 juni a.s., 2e Pinksterdag, weer samen kunnen vieren. Al is dit nog maar met 30 personen en omringd met allerlei voorschriften. Het begin is er weer! Laten we wel voorzichtig zijn en ons houden aan de regels door de Nederlandse bisschoppen opgesteld.
Dit om niet terug te moeten naar een eventuele lock-down.

MEDEDELINGEN

Viering 2e Pinksterdag, maandag 1 juni om 12.00 uur

Als u hierbij wilt zijn, dient u zich op te geven via http:/www.rkkerkkockengen.nl/vieringen
Indien u geen internet heeft kunt u a.s. vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met het parochiesecretariaat, tel 241207.
Uiteraard alleen als u kerngezond bent. Maximaal 25 personen worden toegelaten volgens de regels van de bisschoppen.
Jos van Os gaat voor in deze gebedsviering. U dient uw handen, bij binnenkomst, te ontsmetten en de aanwijzingen van de vrijwilliger, die uw plaats aanwijst, op te volgen.

Kerk open op zondag 7 juni?

In de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over.

Meimaand – Mariamaand

De meimaand heeft 5 zondagen en dus ook 5 nieuwsbrieven.
Anna van Dinther heeft voor deze nieuwsbrief dus nog een aanvullend stukje geschreven over het leven van Maria, waarvoor dank. U vindt dit in de bijlage.

Uitzending via RTV Stichtse Vecht

Aanstaande zondag, 1e Pinksterdag is er om 10.00 uur weer een uitzending via RTV Stichtse Vecht van de eucharistieviering in de H. Hartkerk te Maarssen.
KPN kanaal 1332 of Ziggo kanaal 44.
Ook 2e Pinksterdag is er om 10.00 uur ook een uitzending vanuit H. Hartkerk te Maarssen.
1ste Pinksterdag is Mgr. Woorts de voorganger en 2de Pinksterdag pastor D. Capucao.

Het digitale kerkboekje wordt nog nagezonden. (is op dit moment nog niet af)

Bijdrage voor het onderhoud van de kerk en de pastorale voortgang

Normaal ontvangt de geloofsgemeenschap elke zondag uit de collecte een bijdrage voor de voortgang van de gemeenschap.
Doordat we geen vieringen hebben, lopen we deze inkomsten mis, terwijl veel kosten blijven doorlopen. Te denken valt aan onderhoud gebouwen, salarissen van de voorgangers en in deze tijd bijvoorbeeld de digitale ondersteuning van de vieringen.
U kunt uw eventuele  bijdrage die u gewoon bent te geven ook overmaken via rekening
NL81 RABO 0332 8540 00  t.n.v. St. Jan de Doper-Kockengen.

Met vriendelijke groet

Thea Segers en Wil Hilhorst

Bijlage

Nieuwsbrief-8-27-mei-2020